Nexus Slim Totem w szeregach Lasów Państwowych

Nexus Slim Totem w szeregach Lasów Państwowych

Nasze infokioski są jak kameleony, świetnie dopasowują się do zastanego otoczenia i są jego naturalnym elementem. Tak było w przypadku realizacji dla Lasów Państwowych, w której to myślą przewodnią było jak najwierniejsze odwzorowanie środowiska naturalnego i ducha placówki.

Połączenie drewna z zieloną obudową uzupełnione o proszkowaną stal przekłada się na mistrzowski wygląd zewnętrzny, który nie tylko cieszy oko, ale również spełnia swoją podstawową funkcję, tj. przekazuje informacje związane z działalnością obiektu.

lasy
Nexus Slim Totem w szeregach Lasów Państwowych

Nasze infokioski są jak kameleony, świetnie dopasowują się do zastanego otoczenia i są jego naturalnym elementem. Tak było w przypadku realizacji dla Lasów Państwowych, w której to myślą przewodnią było jak najwierniejsze odwzorowanie środowiska naturalnego i ducha placówki.

Połączenie drewna z zieloną obudową uzupełnione o proszkowaną stal przekłada się na mistrzowski wygląd zewnętrzny, który nie tylko cieszy oko, ale również spełnia swoją podstawową funkcję, tj. przekazuje informacje związane z działalnością obiektu.