Projekty Unijne

Granty na badania i innowacje

Program Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Projekt Badawczo rozwojowy - działanie 1.2.1

Program Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Budowa instalacji OZE

Program Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Wdrożenie strategii wzorniczej - Wzór na konkurencję II etap

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020